7.7.11

Καταδίκη Ελλάδας για εκπρόθεσμη μεταφορά της οδηγίας σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων

Η Ελλάδα υποχρεώνεται να καταβάλει κατ' αποκοπή ποσό ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ, για εκπρόθεσμη μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη της οδηγίας σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.
Σκοπός της οδηγίας για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων είναι να θεσπίσει σύστημα συνεργασίας για τη διευκόλυνση της αποζημιώσεως των θυμάτων εγκληματικών πράξεων σε υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα. Στηρίζεται στη νομολογία του ∆ικαστηρίου, το οποίο κατά το παρελθόν έχει αποφανθεί ότι, εφόσον το κοινοτικό δίκαιο διασφαλίζει την ελευθερία του φυσικού προσώπου να μεταβαίνει σε άλλο κράτος μέλος, η προστασία της ακεραιότητάς του κατά τον τρόπο ακριβώς που προστατεύονται οι ημεδαποί και όσοι διαμένουν σε αυτό συνιστά αναγκαία συνέπεια και συμπλήρωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Η οδηγία αυτή έπρεπε να μεταφερθεί από τα κράτη μέλη στην εθνική έννομη τάξη το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2005.

Σημείωση: η Ελλάδα ενσωμάτωσε τελικά την παραπάνω οδηγία τον Δεκέμβριο του 2009 με το νόμο 3811/2009.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης εδώ